За кого

4a-chovecheta-70

Услугите по консултиране, оценка и обучение са насочени към:

 • Ръководители на организации, звена, програми и услуги, които желаят да оптимизират работата чрез развитие на определени области от функционирането на организацията, решаване на конкретни проблеми или проучвания за ефективността на услугите сред клиентите си;
 • Екипи на услуги, програми или организации, които желаят да развият умения в определени области;
 • Държавни институции, които желаят да установят резултатите от прилагане на определени програми или политики в областта на социалните дейности.

Ползи – какво ще се промени за вас?

 • Ще получите външен поглед върху работата си;
 • Подобряване на взаимодействието в работните екипи;
 • Създаване на умения за изграждане на общи цели в екипите;
 • Разпределение на ролите в екипа;
 • Постигане на висока мотивация на хората;
 • Ефективно управление на междуличностните отношения;
 • Усъвършенстване на подбора и развитието на хората;
 • Повишаване на квалификацията на индивидуално ниво;
 • Развитие на умения за управление на проект;
 • Развитие на умения за стратегическо планиране и мислене;
 • Развитие на умения за управление на външни връзки – работа с клиенти и други организации;
 • Умения за оценка на ефективността от работата ви.

4b-chovecheta-70