Начало

DIx250Добре дошли на моята страница, посветена на работата ми.

Консултант съм на свободна практика в областта на организационното и социалното  развитие от 1998 г.

Разглеждам организационното развитие като поредица от стъпки и дейности, предприети от ръководството, които увеличават способността на организацията или системата да използва по-ефективно ресурсите си за постигане на целите си.

За да бъдат по-полезни, стъпките в този процес могат да са планирани с помощта на външен консултант, който да подкрепя организацията или системата чрез своя външен поглед върху нейната работа и чрез знанията си за видовете процеси, които насочват развитието на една организация в една или друга посока.

Работя в разнообразни области на организационното развитие, сред които:

  • Управление на промяната;
  • Планиране и управление на проекти;
  • Стратегическо планиране;
  • Организационна и екипна динамика;
  • Работа с бизнеса и набирането на средства.

В качеството на външен оценител изпълнявам:

  • оценки на ефективността на проекти и програми;
  • оценки на организации;
  • оценки на въздействието;
  • оценки на нуждите.