Клиенти

 • Американски Червен Кръст
 • Асоциация „Родители“8-brashlyan
 • АРК-Великобритания
 • Асоциация Ная, Търговище
 • Глобална инициатива в психиатрията, България
 • ДАЗД, по възложение на Обединение „ЕСТАТ – Джънкшън България“
 • ИСДП
 • Карин дом
 • Министерство на финансите, пряк възложител: Консорциум Гражданско общество
 • МТСП, Агенция за Социално Подпомагане
 • програма ФАР
 • Сдружение „Гаврош”, Варна
 • Сдружение „Деца и юноши” – Център 16+
 • УНИЦЕФ за Централна и Източна Европа и ОНД, по възложение на Pluriconsult, ltd., Румъния
 • ФИЦЕ-България
 • Фондация „Асоциация Анимус”
 • Фондация „Помощ за благотворителността”
 • Фондация OAK, офис България
 • Фондация П.У.Л.С. Перник
 • Balkan Children and Youth Foundation, Macedonia
 • Hamlet Trust, UK
 • IOM-Ukraine
 • Save the Children-UK
 • UNICEF, Bulgaria Country Office
 • UNICEF, Macedonia Country Office
 • UNICEF, Ukraine Country Office
 • VSO- UK (Voluntary Service Overseas)