Как работя

1a-suhi_lista-70

Независимо дали ще ме потърсите за консултиране на организация, обучение или оценка, аз възприемам, че ще ви дам инструмент за учене и развитие, защото ще получите страничен поглед върху вашата работа.

Работата ми се основава на убеждението, че пътят към развитие и промяна преминава през обръщането към собствения опит и емоционален живот на организацията – съвкупност от преживяванията на хората в нея. Всяка организация е “експерт” както за собствените си проблеми, така и за техните решения.

Затова приемам, че ако работя с вас, ние ще сме партньори в процеса ви на промяна и усъвършенстване. Ще ви помогна сами да намерите верните за вас решения, вместо да ви налагам своите. Възприемам психо-динамичен подход в консултирането, вместо експерт-ориентирания, защото вярвам, че и най-доброто решение няма да проработи за вас, ако не го припознаете като свое. Стремежът ми е чрез моята подкрепа в овладяването на умения да дам властта на организациите сами да контролират развитието си.

Ако ме потърсите, ще проведем първоначална среща за изясняване на очакванията ви към мен, както и дали и как мога да отговоря на нуждите ви. След това ще предложа план, ориентиран специално към заявените от вас нужди. Той ще бъде основа за договаряне на съответната задача.

Ако имате предварително разработено техническо задание, в което са описани целите и начините на интервенциите, може да се свържете с мен за обсъждане и договаряне.

В зависимост от естеството и обема на задачата, може да се сформира екип от консултанти или обучители.

1b-zeleni_lista-70